Politika kvality

 

Vedenie „IMET Group“ sa uznieslo na týchto nosných zásadách politiky kvality spoločnosti,

platných pre všetky kancelárie a dcérske spoločnosti, a ktorými sa zaväzuje:

 

 • Maximálne uspokojovať zákazníkov pri každom obchodnom prípade, čo zahrňuje najmä dodanie objednaných tovarov v požadovanej kvalite, sortimente, lehote a cene vrátane požadovaných sprievodných dokladov.
 • Vplývaním na dodávateľské subjekty neustále znižovať počet reklamácií a sťažností zákazníkov.
 • Rozširovať ponuku sortimentu v predaji náhradných dielov, hutného materiálu a ložísk tak, aby spoločnosť spĺňala a prekračovala očakávania zákazníkov v SR, ČR a v štátoch Európy i ostatného sveta.
 • Uplatnením efektívnych servisných činností čo najrýchlejšie reagovať na akékoľvek podnety zo strany zákazníkov.
 • Zvyšovaním kvalifikácie pracovníkov dosahovať ich čo najlepšiu pracovnú výkonnosť.
 • Upevňovať pocit zodpovednosti a hrdosti všetkých zamestnancov na svoju činnosť v prospech akciovej spoločnosti.
 • Nepretržite zdokonaľovať SMK a zvyšovať jej efektívnosť.
 • Kladením vyšších nárokov na IS zlepšovať efektívnosť sledovania s vyhodnocovania obchodných štatistík.
 • Sledovaním a vyhodnocovaním finančných ukazovateľov viesť finančnú politiku spoločnosti k posilňovaniu jej likvidity.
 • Uskutočňovať svoju podnikateľskú činnosť v súlade s platnými zákonmi a najvyšším štandardom podnikateľskej etiky.
 • Prostredníctvom prevencie a opatrení eliminovať riziká vo vzťahu k hlavným činnostiam spoločnosti.