Priemyselný výskum nových postupov pre stanovenie parametrov valivých ložísk

Názov a sídlo prijímateľa           
IMET-AKE s.r.o., M. Sch. Trnavského 2/B, 841 01 Bratislava

Miesto realizácie projektu         
M. Sch. Trnavského 2/B, Bratislava

Názov projektu  
Priemyselný výskum nových postupov pre stanovenie parametrov valivých ložísk

Informácia o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu  
06/2012 do 02/2015

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a operačného programu 
www.opbk.sk

Výška poskytnutého príspevku: 
631 308,00 EUR