Projekt - "Zariadenie interiérov pre NKP zámocký hotel v Haliči"

Názov a sídlo prijímateľa           
IMET, a.s., Bardejovská 1/C, 04011 Košice-Západ

Miesto realizácie projektu         
Zámocká 7, Halič

Názov a stručný opis projektu  
Zariadenie interiérov pre NKP zámocký hotel v Haliči
Počas realizácie projektu bolo obstarané interiérové vybavenie zámockého hotela Galicia Nueva v Haliči. Zariadenie zámockého hotela vychádza z viacerých historických umeleckých slohov. Jednotlivé izby a apartmány zámku, ako aj spoločné reprezentačné priestory sú zariadené podľa požiadaviek na úroveň 4* hotela a v historizujúcom štýle.

Informácia o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu  
06/2015 do 12/2015

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a operačného programu 
www.economy.gov.sk , www.siea.sk

Výška poskytnutého príspevku: 
577 025,00 EUR
 

Tento projekt bol realizovaný s podporou
EURÓPSKEJ ÚNIE


Európsky fond regionálneho rozvoja


Investícia do vašej budúcnosti


Zámocký hotel Galicia Nueva


  • SIEA