Rast konkurencieschopnosti spoločnosti IMET-AKE spol. s r.o. obstaraním inovatívnych IKT

Názov a sídlo prijímateľa           
IMET-AKE s.r.o., M. Sch. Trnavského 2/B, 841 01 Bratislava

Miesto realizácie projektu         
M. Sch. Trnavského 2/B, Bratislava

Názov projektu  
Rast konkurencieschopnosti spoločnosti IMET-AKE spol. s r.o. obstaraním inovatívnych IKT

Informácia o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu  
12/2014 do 06/2015

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a operačného programu 
www.opbk.sk

Výška poskytnutého príspevku: 
74 568,63 EUR