SLUŽBY

Úroveň poskytovania služieb je zrkadlom skúseností a schopností ich poskytovateľov. Otvára možnosti spolupracovať so zákazníkmi s náročnými požiadavkami. Má výrazný vplyv na spokojnosť zákazníka. S týmto vedomím sa snažíme načúvať požiadavkám klientov poskytovať ich našim klientom.
 

TECHNICKO - PORADENSKÉ SLUŽBY

Kvalifikovaný tím technických pracovníkov, odborná analýza problému, návrh a vývoj optimálnych riešení, poradenská činnosť a odborné školenia v spojení s aplikáciou dlhoročných skúseností, schopnosťou načúvať požiadavkám klientov a ochotou komunikovať detaily sú predpokladom k budovaniu dôvery a dlhodobej spolupráce so zákazníkmi.

HOTELOVÉ A ŠPORTOVO RELAXAČNÉ SLUŽBY

Nestačí len produkovať správne služby, ale aj správne ich poskytovať. Cieľom tohto snaženia je spokojný hosť.