Spoločnosť IMET, a.s. odkúpila výrobný závod v Skalici
11. septembra 2017
Spoločnosť IMET, a.s. odkúpila výrobný závod v Skalici
11. septembra 2017

Spoločnosť U. S. Steel Košice ocenila najlepších dodávateľov za minulý rok

„Vážime si tvrdú prácu našich dodávateľov, ktorá priniesla pôsobivý vzostup a vzájomné pozitívne výsledky. Našimi spoločnými cieľmi sú zameriavať sa na bezpečnosť, kvalitu, zákaznícky servis a produktivitu. Sme potešení, že vy, ako dodávatelia U. S. Steel, ste si osvojili tieto ciele. Tešíme sa na pokračovanie vašej podpory a zdieľanie úspechov,“ poďakoval USS Senior Vice-President Christopher J. Navetta dodávateľom U. S. Steel Košice na slávnostnom stretnutí s nimi v piatok, 11. apríla, v košickom Dome umenia. Stretnutie pod názvom Outstanding Supplier 2007 so zástupcami takmer 50 dodávateľských firiem malo na sklonku uplynulého týždňa v Košiciach premiéru, no v Pittsburghu, sídle korporácie U. S. Steel, sa stalo už tradíciou a ako ďalej v piatok podotkol prezident U. S. Steel Košice George F. Babcoke, na budúci rok rozšíria rady pozvaných hostí aj dodávatelia srbského závodu korporácie – U. S. Steel Serbia. Cieľmi týchto spoločných večerov, pokračoval G. Babcoke, je osobne sa stretnúť s poprednými dodávateľmi, bližšie sa zoznámiť a posilniť vzájomné partnerstvo. „Chceme sa vám aj takýmto spôsobom poďakovať za to, že minulý rok bol veľmi úspešný. Je to jednoznačne aj vďaka vám – našim dodávateľom. Oceňujeme váš osobný vklad a váš podiel na dosiahnutí našich vynikajúcich výsledkov,“ zopakoval prezident USSK.
C. Navetta pripomenul, že vzťahy s dodávateľmi sú veľmi dôležité pre výkonnosť korporácie a prispeli k jej úspechom. „Ceníme si tieto vzťahy a vieme, že vaša práca a úsilie sú kľúčové pre náš úspech. Za poslednú dekádu sa U. S. Steel veľmi rozrástla – produkujeme 33 miliónov ton ocele v štyroch krajinách. Pri podpore tejto expanzie sme zmenili naše nákupné aktivity. Veľmi tvrdo sme pracovali na utužení vzťahov s našimi dodávateľmi,“ podčiarkol C. Navetta. V tejto súvislosti spomenul lídrov USS v tomto úsilí – GM pre globálne nakupovanie Lesa Broglieho, GM pre globálne materiálové hospodárenie Toma Coughlina a GM pre globálne strategické suroviny Jima McConnella. „Pracovali každý deň, aby sme udržali správny smer a robili správne veci spolu s našimi dodávateľmi,“ dodal C. Navetta.
C. Navetta a G. Babcoke potom udelili najlepším z najlepších dodávateľov ocenenia U. S. Steel Košice Outstanding Supplier 2007. Program výkonu a ocenenia dodávateľov, ktorý sa zameriava na posilnenie dodávateľských vzťahov, ocenenie vynikajúcich výkonov, ako aj rozvoj plánov potenciálneho zlepšenia výkonov, spoločnosť zaviedla v roku 2007. Program zahŕňal vyhodnotenie dodávateľov v rámci celej spoločnosti USSK. Tieto vyhodnotenia boli založené na matrixoch, ktoré boli úzko prepojené s kľúčovými hnacími silami podnikania v U. S. Steel – ako sú bezpečnosť, kvalita, zákaznícky servis a produktivita.
Pomocou výsledkov vyhodnotenia USSK vybrala na ocenenie päť dodávateľov, ktorí dosiahli v uplynulom roku vynikajúce výsledky. „Napriek tomu, že sa mnohí kľúčoví dodávatelia zúčastnili na tomto programe, domnievame sa, že vybraní dodávatelia ich prevýšili a presiahli úroveň svojich povinností voči spoločnosti U. S. Steel Košice. Práve takéto partnerstvá prispievajú k úspechom našej spoločnosti,“ zdôraznil pred odovzdávaním ocenení G. Babcoke.
……………

Ocenenie Outstanding Supplier 2007 získala aj spoločnosť IMET, dodávateľ U. S. Steel Košice od roku 2000 a výhradný zástupca niekoľkých východoeurópskych výrobcov zariadení a materiálov pre ťažký priemysel. IMET prostredníctvom svojej výrobnej siete dodáva USSK vysokokvalitné, pracovné a oporné valce, a umožňuje tak USSK spĺňať požiadavky na vysokú kvalitu povrchu a výrobné požiadavky v prevádzkach teplej a studenej valcovne. Spoločnosť dodáva aj špeciálne náhradné dielce, procesné valce, ložiská a troskové panvy pre výrobu železa a ocele, pomáha so zavádzaním a spúšťaním nových technológií a materiálov zameraných na odolnosť voči opotrebeniu a na predĺženie životnosti náhradných dielcov. Veľmi pozitívne reaguje na požiadavky USSK a úspešne prispôsobila harmonogramy dodávok kvôli zmenám v plánovaných odstávkach, čím prispela k rýchlejšiemu návratu do plnej prevádzky. IMET prispieva k vyššej ziskovosti spoločnosti USSK tým, že ponúka vyššiu kvalitu, nižšie náklady, spoľahlivé výrobky a spĺňa občas veľmi náročné harmonogramy dodávok. A ako hodnotí spoluprácu s USSK predseda predstavenstva spoločnosti IMET Mikuláš Potoczky? „Otázka jednoduchá, no odpoveď zložitá. Spoluprácu nemôžeme opísať jedným slovom. Nechceli by sme byť natoľko zjednodušujúci a hovoriť vo frázach, že je vynikajúca, dobrá, lebo by to čitateľom nič nepovedalo. Spolupráca s U. S. Steel pre nás znamená to, že sme vytvorili niečo ako spoločný tím. Dvaja naši spolupracovníci majú kancelárie priamo v USSK a 300 dní v roku sú priamo v prevádzkach. To, že ja alebo moji kolegovia prídeme z času na času podpísať kontrakt, je len vrchol ľadovca. Hlavná práca z nášho pohľadu spočíva v tom, že chodíme po dielňach, prevádzkach, závodoch a sme tam, keď sa ľudia pýtajú: Počúvajte, máme tu jeden problém. Ako by sa to dalo zlepšiť, odstrániť, riešiť… Toto považujeme za naša prácu. Nie to, čo je navonok vidno – kontrakty, dodávky. Lebo to je už len finiš. Ale to, čo my považujeme za spoluprácu s U. S. Steel, je držať ruku na tepe a tepne dňa, aby sme v každom momente vedeli, čo potrebujú z toho, čo my môžeme ponúknuť,“