Ložiská

Široký sortiment štandardných i špeciálnych ložísk v spojení s odborným poradenstvom, návrhom a vývojom riešení náročných uložení zaručia spoľahlivú funkčnosť zariadení v rôznych odvetviach

Ložiská

Široký sortiment štandardných i špeciálnych ložísk v spojení s odborným poradenstvom, návrhom a vývojom riešení náročných uložení zaručia spoľahlivú funkčnosť zariadení v rôznych odvetviach
 

Ponúkame ucelený sortiment:

  • štandardných valivých ložísk
  • častí a súčastí ložísk (ihly, guľky, valčeky, matice, podložky)
  • vretenové ložiská
  • oporné kladky
  • ložiskové telesá a domce
  • automobilové ložiská a sady
  • kĺbové ložiská
  • kĺzne ložiská a ložiská kvapalinového trenia
  • veľkorozmerové a špeciálne ložiská
  • príslušenstvo k valivým ložiskám (montážne, meracie a demontážne zariadenia)
  • guferá a klinové remene
  • mazivá pre valivé ložiská
  • lineárne vedenia

Ponúkame ucelený sortiment:

  • štandardných valivých ložísk
  • častí a súčastí ložísk (ihly, guľky, valčeky, matice, podložky)
  • vretenové ložiská
  • oporné kladky
  • ložiskové telesá a domce
  • automobilové ložiská a sady
  • kĺbové ložiská
  • kĺzne ložiská a ložiská kvapalinového trenia
  • veľkorozmerové a špeciálne ložiská
  • príslušenstvo k valivým ložiskám (montážne, meracie a demontážne zariadenia)
  • guferá a klinové remene
  • mazivá pre valivé ložiská
  • lineárne vedenia

Naša výrobná činnosť sa zameriava na:

  • jednoradové guľkové ložiská
  • jednoradové a dvojradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom
  • špeciálne jednoradové guľkové ložiská pre leteckú a špeciálnu techniku
  • jednoradové guľkové ložiská s viacbodovým stykom a deleným vnútorným krúžkom
  • špeciálne jednoradové guľkové ložiská typu PLC a s pružnými krúžkami typu LGVZ
  • špeciálne jednoradové valčekové ložiská a ložiská typu VL
  • špeciálne viacradové valčekové ložiská
  • špeciálne valčekové ložiská typu PLC
  • jednoradové kuželíkové ložiská
  • súdkové ložiská
  • veľkorozmerové ložiská pre ťažké strojárstvo
  • dvojradové valčekové ložiská s kuželovou dierou
  • jednoradové a dvojradové valčekové ložiská s plným počtom valčekov
  • jednoradové valčekové ložiská
  • jednoradové ihličkové ložiská s plným počtom ihličiek
  • špeciálne jednoradové a dvojradové valčekové ložiská s plným počtom valčekov
  • špeciálne párované dvojradové kuželíkové ložiská
  • špeciálne kladky i excentrické

Naša výrobná činnosť sa zameriava na:

  • jednoradové guľkové ložiská
  • jednoradové a dvojradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom
  • špeciálne jednoradové guľkové ložiská pre leteckú a špeciálnu techniku
  • jednoradové guľkové ložiská s viacbodovým stykom a deleným vnútorným krúžkom
  • špeciálne jednoradové guľkové ložiská typu PLC a s pružnými krúžkami typu LGVZ
  • špeciálne jednoradové valčekové ložiská a ložiská typu VL
  • špeciálne viacradové valčekové ložiská
  • špeciálne valčekové ložiská typu PLC
  • jednoradové kuželíkové ložiská
  • súdkové ložiská
  • veľkorozmerové ložiská pre ťažké strojárstvo
  • dvojradové valčekové ložiská s kuželovou dierou
  • jednoradové a dvojradové valčekové ložiská s plným počtom valčekov
  • jednoradové valčekové ložiská
  • jednoradové ihličkové ložiská s plným počtom ihličiek
  • špeciálne jednoradové a dvojradové valčekové ložiská s plným počtom valčekov
  • špeciálne párované dvojradové kuželíkové ložiská
  • špeciálne kladky i excentrické

SME AUTORIZOVANÝ PREDAJCA LOŽÍSK TÝCHTO ZNAČIEK:

  • ZVL
  • KINEX
  • SVPZ

SME PREDAJCA ZNAČIEK LOŽÍSK:

  • McGill
Slovenčina