STROJNÉ SÚČASTI, OBROBKY A TVAROVÉ VÝPALKY

Ponúkame dodávky na kusovú, malosériovú aj sériovú výrobu sústružených a frézovaných strojných súčastí. Od malých priemerov až po priemery väčšie, podľa špecifických požiadaviek zákazníkov. Využívame CNC presné sústruhy a frézy, ale aj CNC páliace stroje, ktoré slúžia na dodávky tvarových výpalkov z plechu.

STROJNÉ SÚČASTI, OBROBKY A TVAROVÉ VÝPALKY

Ponúkame dodávky na kusovú, malosériovú aj sériovú výrobu sústružených a frézovaných strojných súčastí. Od malých priemerov až po priemery väčšie, podľa špecifických požiadaviek zákazníkov. Využívame CNC presné sústruhy a frézy, ale aj CNC páliace stroje, ktoré slúžia na dodávky tvarových výpalkov z plechu.

Rezanie plechu a výroba výliskov:

 • plazmou na CNC stroji, výlisky do 100 mm plechu max. rozmer pracovného stola 3000x 12000 mm
 • metóda zemného plynu - kyslík na CNC stroji do hrúbky plechu 300 mm max. rozmer pracovného stola 3000x 12000 mm

Rezanie plechu a výroba výliskov:

 • plazmou na CNC stroji, výlisky do 100 mm plechu max. rozmer pracovného stola 3000x 12000 mm
 • metóda zemného plynu - kyslík na CNC stroji do hrúbky plechu 300 mm max. rozmer pracovného stola 3000x 12000 mm
 

DELENIE OCEĽOVÝCH VÝROBKOV

 • rezanie strojnou pásovou pílou z profilového materiálu (I, U, HEA, HEB, rúrky, cievky, guľatina, pásová oceľ), podľa požiadaviek zákazníka podľa vopred stanoveného rezného plánu až do max. prierezu 500mm
 • rezanie strojnou pásovou pílou z profilového materiálu (I, U, HEA, HEB, rúrky, čeľuste, kolesá, pásová oceľ), pod uhlom do max. prierezu 400 mm

DELENIE OCEĽOVÝCH VÝROBKOV

 • rezanie strojnou pásovou pílou z profilového materiálu (I, U, HEA, HEB, rúrky, cievky, guľatina, pásová oceľ), podľa požiadaviek zákazníka podľa vopred stanoveného rezného plánu až do max. prierezu 500mm
 • rezanie strojnou pásovou pílou z profilového materiálu (I, U, HEA, HEB, rúrky, čeľuste, kolesá, pásová oceľ), pod uhlom do max. prierezu 400 mm
 • delenie a opracovanie materiálu
 • delenie a strojné opracovanie materiálu
 • výroba tvarových výpalkov
 • polotovary pre agropriemysel
 • zámočnícka výroba
 • delenie a opracovanie materiálu
 • delenie a strojné opracovanie materiálu
 • výroba tvarových výpalkov
 • polotovary pre agropriemysel
 • zámočnícka výroba