VLASTNÉ SKLADOVÉ PRIESTORY A KONSIGNAČNÉ SKLADY PRIAMO U ZÁKAZNÍKOV

Samozrejmosťou je preskladovanie pohotovostných množstiev kľúčových produktov a dodávka širokého sortimentu valivých ložísk a náhradných dielov z našich skladových priestorov v Čechách i na Slovensku.
Tvorbou konsignačných skladov priamo u zákazníkov vieme byť prítomní u klientov v havarijných stavoch.

VLASTNÉ SKLADOVÉ PRIESTORY A KONSIGNAČNÉ SKLADY PRIAMO U ZÁKAZNÍKOV

Samozrejmosťou je preskladovanie pohotovostných množstiev kľúčových produktov a dodávka širokého sortimentu valivých ložísk a náhradných dielov z našich skladových priestorov v Čechách i na Slovensku.
Tvorbou konsignačných skladov priamo u zákazníkov vieme byť prítomní u klientov v havarijných stavoch.

CENTRÁ TECHNICKEJ PODPORY PRIAMO U ZÁKAZNÍKOV

Pri všetkých Vašich potrebách sme stále na dosah. Naši technickí pracovníci sú k dispozícii odborne riešiť Vaše technické problémy a požiadavky priamo v prevádzkach zákazníkov. Pomôžu Vám s diagnostikou prevádzkových parametrov komponentov dôležitých technologických uzlov s následným návrhom eliminácie problematických stavov.

CENTRÁ TECHNICKEJ PODPORY PRIAMO U ZÁKAZNÍKOV

Pri všetkých Vašich potrebách sme stále na dosah. Naši technickí pracovníci sú k dispozícii odborne riešiť Vaše technické problémy a požiadavky priamo v prevádzkach zákazníkov. Pomôžu Vám s diagnostikou prevádzkových parametrov komponentov dôležitých technologických uzlov s následným návrhom eliminácie problematických stavov.
 

KONZULTÁCIE, PORADENSTVO A PROJEKTOVÉ NAVRHOVANIE

Odborné konzultácie a technické poradenstvo sú samozrejmou súčasťou našej komunikácie so zákazníkmi. Sme otvorení i komplexným návrhom riešení vo Vašich technologických zariadeniach vedúcich k optimalizácii ich funkčnosti, modernizácii, rekonštrukcii a v neposlednom rade i úspory nákladov v prevádzke i údržbe.

KONZULTÁCIE, PORADENSTVO A PROJEKTOVÉ NAVRHOVANIE

Odborné konzultácie a technické poradenstvo sú samozrejmou súčasťou našej komunikácie so zákazníkmi. Sme otvorení i komplexným návrhom riešení vo Vašich technologických zariadeniach vedúcich k optimalizácii ich funkčnosti, modernizácii, rekonštrukcii a v neposlednom rade i úspory nákladov v prevádzke i údržbe.

TECHNICKÉ ŠKOLENIA A ODBORNÉ KONFERENCIE

Pravidelne realizujeme školenia technických pracovníkov na témy montáž, demontáž, mazanie a údržba valivých ložísk. Za prítomnosti odborných technických pracovníkov priamo od výrobcov valivých ložísk i náhradných dielov pre ťažké strojárstvo z celého sveta pravidelne organizujeme pre klientov odborné tematické konferencie.

TECHNICKÉ ŠKOLENIA A ODBORNÉ KONFERENCIE

Pravidelne realizujeme školenia technických pracovníkov na témy montáž, demontáž, mazanie a údržba valivých ložísk. Za prítomnosti odborných technických pracovníkov priamo od výrobcov valivých ložísk i náhradných dielov pre ťažké strojárstvo z celého sveta pravidelne organizujeme pre klientov odborné tematické konferencie.
 

NÁVRH A VÝVOJ VALIVÝCH LOŽÍSK

Posúdenie uloženia valivých ložísk a prepočtov parametrov ich prevádzky sú súčasťou optimalizácie dizajnu pri návrhu a vývoji valivých ložísk na mieru, modernizácii a opravách ich uložení.

NÁVRH A VÝVOJ VALIVÝCH LOŽÍSK

Posúdenie uloženia valivých ložísk a prepočtov parametrov ich prevádzky sú súčasťou optimalizácie dizajnu pri návrhu a vývoji valivých ložísk na mieru, modernizácii a opravách ich uložení.

ZABEZPEČOVANIE OPRÁV PRIAMO U KLIENTOV

V prípade náročných technologických uzlov a zariadení vysielame odborných technických pracovníkov priamo k Vám.

ZABEZPEČOVANIE OPRÁV PRIAMO U KLIENTOV

V prípade náročných technologických uzlov a zariadení vysielame odborných technických pracovníkov priamo k Vám.
 

DODÁVKA TOVAROV A SLUŽIEB Just in Time

Analýzou požiadaviek a potrieb so zákazníkom sa zaoberáme od počiatku komunikácie s ním. Od odborných návrhov inžinierskych riešení produktov až po optimalizáciu logistiky zabezpečujeme včasnosť dodávok tovarov i služieb k zákazníkom.

DODÁVKA TOVAROV A SLUŽIEB Just in Time

Analýzou požiadaviek a potrieb so zákazníkom sa zaoberáme od počiatku komunikácie s ním. Od odborných návrhov inžinierskych riešení produktov až po optimalizáciu logistiky zabezpečujeme včasnosť dodávok tovarov i služieb k zákazníkom.