NÁHRADNÉ DIELY PRE ŤAŽKÉ STROJÁRSTVO

Ponúkame široké spektrum náhradných dielov pre technológie ťažkého strojárstva v dlhodobo osvedčenej kvalite. Technológie a náhradné diely Vám nielen dodáme, ale radi sa s Vami podelíme o naše skúsenosti aj v oblastiach technického poradenstva, aplikácii náhradných dielov a ich údržbou.

NÁHRADNÉ DIELY PRE ŤAŽKÉ STROJÁRSTVO

Ponúkame široké spektrum náhradných dielov pre technológie ťažkého strojárstva v dlhodobo osvedčenej kvalite. Technológie a náhradné diely Vám nielen dodáme, ale radi sa s Vami podelíme o naše skúsenosti aj v oblastiach technického poradenstva, aplikácii náhradných dielov a ich údržbou.

NÁHRADNÉ DIELY PRE AGLOMERÁCIE METALURGICKÝCH ZÁVODOV

 • Korčekové pásy a korčekové trate
 • Vozíky pre spekacie pásy a ND
 • Miešacie bubny
 • Spekacie pásy ich časti a súčasti

NÁHRADNÉ DIELY PRE AGLOMERÁCIE METALURGICKÝCH ZÁVODOV

 • Korčekové pásy a korčekové trate
 • Vozíky pre spekacie pásy a ND
 • Miešacie bubny
 • Spekacie pásy ich časti a súčasti
 

NÁHRADNÉ DIELY PRE VYSOKÉ PECE

 • Zásypné zariadenia
 • Dopravné systémy na prevoz aglomerátu do vysokej pece
 • Šúpatká a iné príslušenstvo
 • Miešače, mixéry na prevoz surového železa
 • Ostatné príslušenstvo vysokej pece

NÁHRADNÉ DIELY PRE VYSOKÉ PECE

 • Zásypné zariadenia
 • Dopravné systémy na prevoz aglomerátu do vysokej pece
 • Šúpatká a iné príslušenstvo
 • Miešače, mixéry na prevoz surového železa
 • Ostatné príslušenstvo vysokej pece

NÁHRADNÉ DIELY PRE OCELIARNE

 • Konvertory a elektrické pece
 • Zariadenia pre kontiliatie, otočný stojan a ND pre otočný stojan
 • Troskové a liace panvy
 • Ostatné príslušenstvo (kryštalizátory, sekcie kontiliatia, prevodovky, pohony)

NÁHRADNÉ DIELY PRE OCELIARNE

 • Konvertory a elektrické pece
 • Zariadenia pre kontiliatie, otočný stojan a ND pre otočný stojan
 • Troskové a liace panvy
 • Ostatné príslušenstvo (kryštalizátory, sekcie kontiliatia, prevodovky, pohony)
 

NÁHRADNÉ DIELY PRE VALCOVACIE TRATE PRE TEPLÉ A STUDENÉ VALCOVNE

 • Stolice a valcovacie stolice
 • Kované oporné a pracovné valce
 • Liate oporné a pracovné valce
 • Ostatné valce pre valcovanie koľajníc, stavebnej ocele
 • Keramické valce a karbidové krúžky
 • Ložiskové telesá
 • Ložiská kvapalinového trenia (LKT)
 • Navíjačky a rozvíjacie zariadenia

NÁHRADNÉ DIELY PRE VALCOVACIE TRATE PRE TEPLÉ A STUDENÉ VALCOVNE

 • Stolice a valcovacie stolice
 • Kované oporné a pracovné valce
 • Liate oporné a pracovné valce
 • Ostatné valce pre valcovanie koľajníc, stavebnej ocele
 • Keramické valce a karbidové krúžky
 • Ložiskové telesá
 • Ložiská kvapalinového trenia (LKT)
 • Navíjačky a rozvíjacie zariadenia

POHONY A ČASTI POHONOV

 1. Prevodovky

  • Hlavné pohony pre valcovacie trate
  • Hrebeňové prevodovky
  • Planetové prevodovky
 2. ND k prevodovkám

  • Ozubené kolesá
  • Pastorky
  • Vretená
  • Spojky
 3. Elektromotory

POHONY A ČASTI POHONOV

 1. Prevodovky

  • Hlavné pohony pre valcovacie trate
  • Hrebeňové prevodovky
  • Planetové prevodovky
 2. ND k prevodovkám

  • Ozubené kolesá
  • Pastorky
  • Vretená
  • Spojky
 3. Elektromotory
 

ZARIADENIA A DIELY PRE BANSKÝ PRIEMYSEL

 • Banské zariadenia pre povrchovú a podzemnú ťažbu
 • Drviče nerastných surovín a šrotu
 • Príslušenstvo na prepravu materiálov
 • Raziace kombajny

ZARIADENIA A DIELY PRE BANSKÝ PRIEMYSEL

 • Banské zariadenia pre povrchovú a podzemnú ťažbu
 • Drviče nerastných surovín a šrotu
 • Príslušenstvo na prepravu materiálov
 • Raziace kombajny

ZARIADENIA A DIELY PRE OSTATNÉ ODVETVIA

 • Zariadenia pre energetiku
 • Pohony, elektromotory, generátory, prevodovky
 • Zariadenia pre pohonné ústrojenstvo motoru a pohony pre valcovacie trate
 • Náhradné diely pre lodný priemysel a cementárne

ZARIADENIA A DIELY PRE OSTATNÉ ODVETVIA

 • Zariadenia pre energetiku
 • Pohony, elektromotory, generátory, prevodovky
 • Zariadenia pre pohonné ústrojenstvo motoru a pohony pre valcovacie trate
 • Náhradné diely pre lodný priemysel a cementárne