Projekt - Obnova a prestavba zámku v Haliči

Názov a sídlo prijímateľa           
IMET, a.s., Bardejovská 1/C, 04011 Košice-Západ

Miesto realizácie projektu         
Zámocká 7, Halič

Názov a stručný opis projektu  
Obnova a prestavba zámku v Haliči
Počas realizácie projektu bol zámok v Haliči zrekonštruovaný a obnovený. Výsledkom je zámocký hotel s celoročným využitím, ktorý vytvára podmienky pre rozvoj cestovného ruchu v regióne, pri zachovaní historickej hodnoty kultúrnej pamiatky.

Informácia o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu  
05/2014 do 12/2015

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a operačného programu 
www.economy.gov.sk , www.mhsr.sk

Výška poskytnutého príspevku: 
1 406 353,31 EUR
 

Tento projekt bol realizovaný s podporou
EURÓPSKEJ ÚNIE


Európsky fond regionálneho rozvoja


Investícia do vašej budúcnosti


Zámocký hotel Galicia Nueva